SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP019B
NWI-NP019B
Elektriciteit en Magnetisme 1B
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP019B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kan het elektrische veld en de elektrische potentiaal van een eenvoudige ladingsverdeling berekenen, zonodig met behulp van cilindrische of sferische coördinaten
  • De student beheerst het concept van polarisatie van een diëlektrisch medium en kan de polarisatielading en het elektrische veld in een dergelijk medium afleiden
  • De student kan de capaciteit en weerstand van een eenvoudig systeem1 bestaande uit twee geleiders met daartussen al dan niet een diëlektrisch materiaal berekenen
  • De student kan de wetten van Kirchhoff toepassen op een gelijkstroom RC circuit en kan het op- en ontladen van condensatoren in een dergelijk circuit berekenen
  • De student beheerst het concept van elektrostatische energie en kan deze berekenen voor een eenvoudige ladingsverdeling met al dan niet een diëlektrisch medium
Inhoud

Elektriciteit en magnetisme is, naast mechanica en thermodynamica, een van de drie zuilen van de klassieke natuurkunde. Uitgaande van de fundamentele kracht tussen elektrisch gelanden deeltjes (wet van Coulomb) behandelen wij in dit college het eerste onderwerp elektriciteit (zie beneden voor details). Het tweede gedeelte, Magnetisme, komt dan in het vervolgcollege "Elektriciteit en Magnetisme 2B" (4e kwartaal) aan bod.

Onderwerpen
• Elektrische velden
Lading, geleiders en isolatoren, wet van Coulomb, elektrisch veld, continue ladingsverdeling, veldlijnen, beweging van ladingen

• De wet van Gauss
Flux, wet van Gauss, toepassing op geleiders en isolatoren

• Elektrische potentiaal
Potentiaalverschil, potentiële energie, toepassing op puntladingen en continue ladingsverdelingen

• Condensatoren
Capaciteit, vlakke plaat condensator, coaxiale en sferische condensator, opgeslagen energie

• Diëlektrica
Elektrische dipool, polarisatie, diëlektrische constante, diëlektricum in condensator

• Stroom en weerstand
Elektrische stroom, weerstand, wet van Ohm, elektrische energie en vermogen, supergeleiding

• Gelijkstroomcircuits
Serie- en parallelweerstand, regels van Kirchhoff, RC circuits, elektrische instrumenten
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
1e & 2e kwartaal stof Natuur- en Sterrenkunde.
Literatuur
Noodzakelijk:

• R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 8th edition, 2008.
• Aanvullende informatie via Blackboard
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur tutorcollege
• 16 uur werkcollege
• 36 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 8e editie, 2008. Aanvullende informatie via Blackboard
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English