SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP020B
NWI-NP020B
Elektriciteit en Magnetisme 2B
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP020B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. U. Zeitler
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW4  (10-04-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student kan het magnetische veld van een eenvoudige stroomverdeling1 berekenen, zo nodig met behulp van cilindrische of sferische coördinaten
  • De student kan de beweging van een lading in een gecombineerd elektrisch en magnetisch veld berekenen
  • De student beheerst het concept van magnetisatie van een para-, dia- en ferromagnetisch materiaal en kan de magnetisatiestroom en het magnetische veld in dat materiaal afleiden
  • De student beheerst het concept van magnetische inductie, kan inductiestromen in eenvoudige gesloten circuits1 berekenen, en kan de zelfinductie van een eenvoudig systeem1 bestaande uit één of twee stroomgeleiders in aanwezigheid van een magnetisch materiaal berekenen
  • De student kan de wetten van Kirchhoff toepassen op een wisselstroom RLC circuit en kan de stromen en spanningen in een dergelijk circuit berekenen
  • De student kan de vergelijkingen van Maxwell in integraalvorm afleiden evenals de vlakke elektromagnetische golf als een van de oplossingen, en beheerst het concept van elektromagnetische energie en de Poynting vector van een vlakke e.m. golf

 1 Onder 'eenvoudig' wordt verstaan de stroomverdelingen en systemen zoals behandeld in het gehanteerde studieboek “Physics for Scientists and Engineers” van R.A. Serway en J.W. Jewett, met aanvulling van een hoek- en/of radiusafhankelijkheid.

Inhoud

Dit college is een direct vervolgcollege op het vak Elektriciteit en Magnetisme 1B. Uitgaande van het fenomeen van een bewegende lading in een magneetveld (Lorentz kracht) definiëren wij de bronnen van magneetvelden en breiden dit concept uit tot de eenvoudige beschrijving van elektromagnetische golven (zie verder beneden voor details). 

Onderwerpen
• Magnetisch veld
Magnetisch veld, Lorentzkracht, kracht op stroomdraad en op spoel, beweging van lading in magneetveld en toepassingen hiervan, Hall effect

• Bronnen van het magnetisch veld
Wet van Biot-Savart, wet van Ampère, solenoïde, magnetische flux, verplaatsingsstroomdichtheid, magnetisatie, magnetische susceptibiliteit, H-veld, para-, dia- en ferromagnetisme, hysterese

• Wet van Faraday
Wet van Faraday, elektromotorische kracht als gevolg van beweging en inductie, wet van Lenz, spanningsgenerator, Eddy stromen, vergelijkingen van Maxwell

• Inductie
Zelfinductie, energie van magnetisch veld, wederzijdse inductie, RLC circuits en resonantie

• Wisselstroomcircuits
Fasediagram, RLC parallel- en serieschakeling, resonantie, kwaliteitsfactor, filters, transformator

• Elektromagnetische golven
Vlakke golven als oplossing van de Maxwell vergelijkingen, Poyntingvector, stralingdruk
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
Elektriciteit en Magnetisme 1B, Mechanica, Golven & Optica, Calculus 1-3
Literatuur
Noodzakelijk:

• R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 8th edition, 2008
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur tutorcollege
• 16 uur werkcollege
• 36 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 8th edition, 2008.
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English