SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-NP022B
NWI-NP022B
Inleiding Kwantummechanica
Cursus informatieRooster
CursusNWI-NP022B
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Docent
dr. M.L. Katsnelson
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T.H.M. Rasing
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. T.H.M. Rasing
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. T.H.M. Rasing
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW4  (10-04-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is bekend met de beperkingen van de klassieke fysica om bepaalde verschijnselen zoals de straling van een zwart lichaam, het foto-elektrische effect en discrete atoomspectra te verklaren en onderkent de noodzaak voor een kwantummechanische theorie
  • De student kan reflecteren op fundamentele kwantumverschijnselen zoals het meetprobleem
  • De student is bekend met de Schrodinger vergelijking en kan deze toepassen op eenvoudige systemen
  • De student is in staat om m.b.v. de tijdsonafhankelijke Schrödingervergelijking één-dimensionale kwantummechanische problemen oneindige potentiaal put, potentiaal stap, tunnelbarrière) door te rekenen
  • De student is in staat om te gaan met golffuncties en kwantumgetallen van een oneindige potentiaalput.
Inhoud

Dit vak maakt deel uit van de kwantummechanica-cyclus bestaande uit Inleiding Kwantummechanica en Kwantummechanica 1a en 1b, 2 en 3. In dit eerste deel van de cyclus wordt kennis gemaakt met de grondslagen en concepten van de Kwantummechanica. De Schrödingervergelijking wordt geïntroduceerd en er wordt beschreven hoe deze aanleiding geeft tot een fundamentele onzekerheid tussen positie en momentum. Een aantal eenvoudige (een- of meer-) dimensionale systemen wordt doorgerekend, waaronder het tunnel-effect.

Toetsinformatie
• Schriftelijk tentamen
• Bonuspunt op grond van werkcollege
Voorkennis
Lineaire algebra
Literatuur
Noodzakelijk:

• R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 8th edition, 2008, hoofdstukken 40-42
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur tutorcollege
• 16 uur werkcollege
Verplicht materiaal
Boek
R.A. Serway en J.W. Jewett, Physics for Scientists and Engineers, with Modern Physics, Cengage Learning (BrooksCole), 8th edition, 2008, hoofdstukken 40-42
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English