SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WB084
NWI-WB084
C(X)
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB084
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Docent
prof. dr. A.C.M. van Rooij
Overige cursussen docent
Coördinator
prof. dr. A.C.M. van Rooij
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.D. Souvignier
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1-KW2  (29-08-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Inhoud

Het onderwerp komt uit de functionaalanalyse: de ruimte C(X) der continue functies op een compacte Hausdorffruimte X.
Zo'n functieruimte is van nature voorzien van allerlei structuur, met name een vermenigvuldiging, een ordening en een metriek: C(X) is een algebra, een Rieszruimte en een Banachruimte.

Een thema in het college is de vraag in hoeverre de topologie van X bepaald wordt door de structuur van C(X) als algebra, als Rieszruimte of als Banachruimte. Een voorbeeld: X is metriseerbaar, dan en alleen dan als C(X) separabel is.
Anderzijds bestaan in de functionaalanalyse representatiestellingen die zeggen wat voor abstract gegeven algebra's (of Reiszruimten, of Banachruimten) "isomorf" zijn met een C(X). We bespreken een aantal van deze resultaten en hun onderlinge verbanden.
Het blijkt lonend te zijn, op sommige punten de blik te verruimen en aandacht te schenken aan ruimten van functies op niet-compacte topologische ruimten, en zelfs van "functies" die hun waarden niet hebben in R of C maar in bijvoorbeeld, het lichaam van twee elementen. Dit leidt tot de representatiestelling van Stone voor Boole-algebra's, in onze benadering analoog aan die van Gelfand voor Banach-algebra's.

De aard van het college is geheel functionaalanalytisch. Topologie speelt een wezenlijke rol, maar de vereiste voorkennis gaat niet verder dan compactheid en de stelling van Krysohn. Tegen het eind van het college komt integratietheorie voor; het vereiste wordt ter plaatse opgebouwd. Uit de complexe-functietheorie zullen we (waarschijnlijk) de stelling van Liouville nodig hebben.

Onderwerpen
• Metriseerbare compacte ruimten. De verzameling van Cantor en de kubus van Hilbert
• De approximatiestellingen van Weierstrass en Stone
• Inleiding in theorie van Rieszruimten
• De respresentatiestelling van Yosida
• De Stone-Čech-compactificatie
• Puntevaluaties als homomorfismen en als extreme punten
• Reëelcompactheid
• De representatiestelling van Riesz
• De representatiestelling van Gelfand
• Nuldimensionale topologische ruimten. De representatiestelling van Stone
Literatuur
Spaces of Continuous Functions, G.L.M. Groenewegen, A.C.M. van Rooij, ISBN 978-94-6239-201-4 (eBook), ISSN 2215-1885 (electronic)
Werkvormen

• 48 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 104 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
Spaces of Continuous Functions, G.L.M. Groenewegen, A.C.M. van Rooij, ISSN 2215-1885 (electronic)
ISBN:9789462392014
Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English