SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WB089
NWI-WB089
Getaltheorie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB089
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1-KW2  (29-08-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Kwadratische getallenlichamen gebruiken bij het oplossen van Diophantische vergelijkingen.
  2. Inzicht in het splijtgedrag van priemgetallen in kwadratische getallenlichamen.
  3. Kennis van algebraïsche methoden: Dedekindringen.
  4. Kennis van algoritmische methoden: roosters en kettingbreuken.
  5. Kennis van analytische methoden: Dirichletreeksen en klassenaantalformules.
Inhoud

Algebraïsche getaltheorie toegespitst op kwadratische getallenlichamen. Dedekindringen, ideaalklassengroepen, roosters in rationale vectorruimten, Gauss-sommen en de kwadratische reciprociteitswet, Dirichletkarakters, Dirichletreeksen, L-functies, formules voor klassenaantallen. Algoritmen voor ideaalklassengroepen en eenhedengroepen van kwadratische getallenlichamen.

 Het vak Algebraic Number Theory in Mastermath gaat over getallenlichamen van willekeurige graad. Het vak Getaltheorie kan dienen als ondersteuning ervan; de overlap is gering.

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen + opgaven
Voorkennis
Ringen en Lichamen 1 en 2, Symmetrie
Literatuur
collegedictaat IMAPP
Werkvormen
hoorcollege met werkcollege
Verplicht materiaal
Dictaat
Collegedictaat IMAPP
Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English