SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WM069B
NWI-WM069B
Computer Algebra
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WM069B
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Docent
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W. Bosma
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3-KW4  (30-01-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • begrip van elementaire arithmetische operaties
  • begrip van het Euclidische algoritme in diverse contexten en de toepassing ervan
  • kennis van elementaire algoritmen in de lineaire algebra (Gauss eliminatie)
  • kennis van enige factorisatiealgoritmen in diverse ringen (gehelen, polynomen over div.grondringen)
  • begrip van Groebnerbases
  • kennis van LLL algoritme, het doel en toepassingen
  • discrete Fouriertransformaties
  • de vaardigheid om een of enkele van deze algoritmen goed te implementeren en toe te passen
  • enige notie van theoretische en practische complexiteit van deze of soortgelijke algoritmen
Inhoud
Het college beoogt een inleiding te geven in het gebied van de computeralgebra. Het accent ligt op de algebra en algoritmen, maar ook aan implementatie en complexiteit wordt enige aandacht besteed.
Het doel is enerzijds het verwerven van inzicht in de onderliggende wiskunde en anderzijds het verwerven van enige vaardigheid in het gebruik van computeralgebrasystemen. Dit moet leiden tot een begrip van theoretische mogelijkheden en praktische beperkingen van belangrijke algoritmen in de algebra.
Aan de orde komen onder meer algoritmen voor efficiënt geheeltallig, rationaal, en modulair rekenen, en rekenen met veeltermen, rationale functies, en machtreeksen, het bepalen van factoren en grootste gemene delers van gehele getallen en van veeltermen over eindige lichamen en over de ring van gehele getallen, alsmede bepaalde technieken uit de lineaire algebra en de algebraische meetkunde.
Toetsinformatie
In overleg met de studenten
Voorkennis
Lineaire algebra, Ringen en Lichamen, Inleiding in de Wiskunde, Groepentheorie
Literatuur
Er wordt een dictaat beschikbaar gesteld, mogelijk bestaande uit hoofdstukken uit de wereldliteratuur
Werkvormen

• 32 uur computerpracticum
• 32 uur hoorcollege
• 104 uur zelfstudie
Aanbevolen materiaal
Dictaat
Er wordt een dictaat beschikbaar gesteld, mogelijk bestaande uit hoofdstukken uit de wereldliteratuur
Werkvormen
Computerpracticum

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English