SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WP001B
NWI-WP001B
Analyse 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WP001B
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. M.H.A.H. Muger
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.H.A.H. Muger
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.H.A.H. Muger
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3-KW4  (30-01-2017 t/m 03-09-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is vertrouwd met de eigenschappen van de reële getallen, zoals het supremum, de stellingen van Bolzano-Weierstrass en Heine-Borel;
  • De student heeft een goed theoretisch begrip van rijen, limieten, reeksen, convergentie en de belangrijkste resultaten;
  • De student heeft een goed theoretisch begrip van continue en uniform-continue functies, de afgeleide;
  • De student is in staat de onderlinge samenhang van bovengenoemde onderwerpen binnen de reële analyse te geven;
  • De student is in staat een sluitend bewijs op te stellen voor een stelling of bewering;
  • De student kan goed schriftelijk en mondeling over deze onderwerpen communiceren en is in staat netjes en correct opgaven uit te werken.
Inhoud
Het doel van het college is om de 'klassieke' analyse vanuit modern perspectief te behandelen. Dit betekent dat de analyse wordt opgebouwd vanuit de constructie van de reële getallen en verzamelingen van reële getallen. De onderwerpen van het college, met name de theorie van functies van een enkele veranderlijke, zullen bekend voorkomen uit Calculus, maar in een nieuw licht worden bezien. De nadruk ligt op de theoretische ontwikkeling van de belangrijke resultaten van de analyse in 1 veranderlijke. 
De nadruk ligt op de constructie van de reële getallen, Limieten, Reeksen, Continue functies, Differentiaalrekening, Integratie.
Toetsinformatie
Mondelinge groepsgewijze presentatie van een deelresultaat en tentamen, met eventueel een bonus aan de hand van ingeleverd huiswerk, actieve deelname werkcollege of een tussentoets. Het tentamen is schriftelijk.
Voorkennis
Calculus 1 en 2; Inleiding in de wiskunde
Literatuur
LET OP: Het boek van T. Tao wordt niet meer gebruikt!Noodzakelijk:Garling, D. J. H.: A course in mathematical analysis. Vol. I. Foundations and elementary real analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 2013. xvi+300 pp.
Werkvormen

• 32 uur hoorcollege
• 32 uur werkcollege
• 104 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Boek
Garling, D. J. H.: A course in mathematical analysis. Vol. I. Foundations and elementary real analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 2013. xvi+300 pp
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English