SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WP020
NWI-WP020
Inleiding in de Wiskunde
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WP020
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. S.A. Terwijn
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Terwijn
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Terwijn
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW1  (29-08-2016 t/m 06-11-2016)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
 • Het kunnen werken met propositionele formules
 • Het kunnen bepalen van de geldigheid van propositionele formules m.b.v. waarheidstafels
 • Het kunnen manipuleren van predikaatlogische formules
 • Het kunnen opschrijven van een correct wiskundig bewijs
 • Vertrouwdheid met de diverse vormen van wiskundige bewijzen
 • Het kunnen werken met verzamelingen
 • Het kunnen werken met functies en relaties, inclusief equivalentierelaties en ordeningen
 • Bekendheid en vertrouwdheid met diverse soorten getallen
 • Het kunnen voeren van inductiebewijzen
 • Het kunnen werken met recursieve definities
 • Vertrouwdheid met het begrip kardinaliteit, en het kunnen werken met oneindige verzamelingen
Inhoud

In dit college wordt een aantal elementaire onderwerpen behandeld die voor een verdere studie van de wiskunde onontbeerlijk zijn, en die dienen als voorkennis voor vrijwel alle andere wiskundevakken. Behandeld worden onderwerpen als formele taal, verzamelingen, functies en relaties, getallenstelsels, inductie, ordeningen, en kardinaliteit. De behandeling van deze onderwerpen is voornamelijk informeel, dat wil zeggen, niet-axiomatisch.

Onderwerpen
• propositie- en predikaatlogica
• verzamelingen
• functies en relaties
• equivalentierelaties en ordeningen
• getallenstelsels
• inductie
• kardinaliteit, aftelbaarheid
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Literatuur
S. A. Terwijn, Inleiding in de Wiskunde, syllabus (2014).
Deze syllabus zal tijdens het college ter beschikking worden gesteld.
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen:

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 16 uur tutorcollege
Verplicht materiaal
Boek
S. A. Terwijn, Inleiding in de Wiskunde, syllabus (2014). Deze syllabus zal tijdens het college ter beschikking worden gesteld.
Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English