SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WP021
NWI-WP021
Groepentheorie 1
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WP021
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student heeft een grondige kennis van de basale begrippen uit de groepentheorie
  • De student dient in staat te zijn te werken met de abstracte axioma's
  • De sudent dient hieruit eenvoudige conclusies te kunnen afleiden over de structuur van groepen
  • De student dient een aantal voorbeelden te kennen van groepen en homomorfismen 
  • De student dient in staat te zijn de abstracte resultaten toe te passen in de context van deze voorbeelden.
Inhoud
Dit vak is bedoeld als een eerste inleiding in de groepentheorie, een van de belangrijkste pilaren van de wiskunde en ook onmisbaar voor andere disciplines. In het vak Groepentheorie 1 zal het accent vooral liggen op de basale definities en eerste voorbeelden. Naast begrippen als groep, homomorfisme, ondergroep en normaaldeler, komen voorbeelden aan bod zoals het rekenen modulo n, permutaties en diedergroepen.
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Inleveropgaven bij het werkcollege tellen als bonus mee.
Voorkennis
Basisbegrippen van de wiskunde, zoals het werken met verzamelingen en functies, volledige inductie, equivalentierelaties, etc. Enige ervaring met het opschrijven van een bewijs. Af en toe zullen begrippen uit de lineaire algebra worden gebruikt.
Literatuur
Syllabus Groepentheorie
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Dictaat
Syllabus Groepentheorie
Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English