SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WP022
NWI-WP022
Groepentheorie 2
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WP022
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M.S. Solleveld
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
KW3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student dient in staat te zijn de theorie van werkingen van groepen toe te passen; daarbij dient hij/zij inzicht te hebben in de relatie tussen de banen en de nevenklassen van een stabilisatorondergroep. Hij/zij dient in staat te zijn dit toe te passen, onder andere op combinatorische problemen.
  • De student dient zowel in een abstracte context alsook in concrete voorbeelden de theorie van quotientgroepen te kunnen toepassen. In het bijzonder behelst dit de toepassingen van de homomorfie- en isomorfiestellingen.
  • De student dient een aantal fundamentele begrippen en resultaten uit de groepentheorie te kennen, te kunnen herkennen in voorbeelden, en te kunnen toepassen bij de analyse van nieuwe voorbeelden. Hieronder zijn inbegrepen begrippen als ondergroep, normaaldeler, centrum, commutatorondergroep, kern en beeld van een homomorfisme, de orde van een element en de stellingen van Lagrange en van Cauchy.
Inhoud
In dit vak, dat een vervolg is op Groepentheorie 1, gaan we dieper in op een aantal basale technieken in de groepentheorie. In het bijzonder komen aan bod werkingen van groepen en de vorming van quotientgroepen. Aan de hand hiervan leiden we een aantal fundamentele structuurstellingen af.
Onderwerpen
• werkingen van groepen
• normaaldelers
• quotientgroepen
• homomorfie- en isomorfiestelling
• stelling van Cauchy
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen. Inleveropgaven bij het werkcollege tellen als bonus mee.
Voorkennis
Groepentheorie 1. Basisbegrippen van de wiskunde, zoals het werken met verzamelingen en functies, volledige inductie, equivalentierelaties, etc. Enige ervaring met het opschrijven van een bewijs. Af en toe zullen begrippen uit de lineaire algebra worden gebruikt.
Literatuur
Syllabus Groepentheorie
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Dictaat
Syllabus Groepentheorie
Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English