SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-I00036
NWI-I00036
ICT en Samenleving
Cursus informatieRooster
CursusNWI-I00036
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. L. Consoli
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Consoli
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L. Consoli
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW3  (05-02-2018 t/m 15-04-2018)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus is de student 
  • op de hoogte van en heeft kennis over modellen en theorieën die de wederzijdse invloed van wetenschap en samenleving beschrijven;
  • zich bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van wetenschappers;
  • in staat om wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen binnen zijn/haar vakgebied in een bredere maatschappelijke context te plaatsen en te analyseren in hun ethische en sociale implicaties;
  • in staat om zijn/haar  positie over een relevant onderwerp te beargumenteren en uiteen te zetten in een schriftelijk betoog.
 
Inhoud
De Informatica en Samenleving 1 cursus heeft als doel om de complexe interactie tussen technologische ontwikkelingen en maatschappelijke omgeving te bestuderen en te problematiseren. 
De benadering is probleemgericht: op basis van een aantal case studies die tijdens het college besproken worden komen verschillende soorten problematiek aan bod. We zullen het o.a. hebben over de relatie tussen privacy en beschikbaarheid van gegevens op het Net, de democratiserende functie van het World Wide Web, de centraliteit van de informatietechnologie voor het behouden van kennis.
Bijzonderheden
Attention: this course will be taught in ENGLISH. The English course description will become available as soon as possible.
Onderwerpen
• De verhouding wetenschap-technologie-samenleving
• ICT & Privacy
• ICT & Politiek
• ICT & Kennis
Toetsinformatie
Aan de studenten zal gevraagd worden om een aantal kortere werkstukken te schrijven en een langer eindpaper. Er is geen eindtentamen gepland. De korte opdrachten tellen voor 50%, de eindpaper voor 50%.
Voorkennis
Geen.
Literatuur
Literatuur wordt uitgedeeld tijdens de colleges en is beschikbaar via Blackboard.
Werkvormen

• 1.5 uur begeleid individueel project werk
• 16 uur hoorcollege
• 66.5 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen: Hoorcolleges en opdrachten.
Verplicht materiaal
Blackboard
Literatuur wordt uitgedeeld tijdens de colleges en is beschikbaar via Blackboard.
Werkvormen
Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Project

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English