SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IBC016
NWI-IBC016
Combinatoriek
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBC016
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
VorigeVolgende 1
Contactpersoon van de cursus
P.C. Groot
Overige cursussen docent
Docent
P.C. Groot
Overige cursussen docent
Coördinator
P.C. Groot
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW1  (04-09-2017 t/m 12-11-2017)
Aanvangsblok
KW1/  KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Voor tweedejaars Informatica; Cursuscoordinator: Engelbert Hubbers
OpmerkingDeze cursus wordt in 2017 2x gegeven voor verschillende doelgroepen. Zie Kw-Opmerkingen, en informatie in de studiegids
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • Met binomiaalcoëfficiënten werken.
  • Bij een gegeven probleem een geschikt telprincipe toepassen.
  • Bij recursieve betrekkingen gesloten formules bepalen.
  • Eenvoudige concepten uit de graaftheorie toepassen.
  • Theorie toepassen in een computeropdracht.
Inhoud
De cursus Combinatoriek leert je technieken voor het coderen, tellen en structureren van discrete verzamelingen. In het bijzonder laat je aan het eind van de cursus via een computeropdracht zien dat je de computer kunt gebruiken om problemen binnen dit vakgebied op te lossen.
Bijzonderheden
Deze cursus wordt in het jaar 2017--2018 twee keer gegeven. In het eerste kwartaal voor de tweedejaars en in het derde kwartaal voor de eerstejaars. De tweede cursus is iets anders dan die eerste cursus: de computeropdracht is niet opgenomen in de tweede cursus.
Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Driehoek van Pascal.
• Permutatiegetallen.
• Combinatiegetallen.
• Telprincipes: productregel, somregel, Stirlinggetallen, in- en exclusie, duiventilprincipe.
• Recursierelaties van verschillende ordes.
• Graaftheorie.
Toetsinformatie
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Om aan het tentamen van de cursus in kwartaal 2 deel te mogen nemen, moet de praktische computeropdracht met voldoende resultaat zijn beoordeeld. Voor het vak in kwartaal 3 geldt dit niet. Huiswerk, participatie tijdens de responsiecolleges en (voor kwartaal 2) de computeropgave kunnen een bonus van maximaal 1 punt opleveren.
Voorkennis
Het vak Wiskundige Structuren (IPC020) of een vergelijkbaar vak. Voor het vak in kwartaal 2 geldt dat enige programmeerkennis is vereist in verband met de computeropdracht.
Contact informatie
http://www.cs.ru.nl/~hubbers/courses/co
Literatuur
Dit vak wordt gegeven aan de hand van het boek 'Discrete Mathematics and Its Applications', van Kenneth H. Rosen. We gebruiken de zogenaamde 'Global edition' van de zevende editie, ISBN-978-0-07-131501-2. Voor dit vak behandelen we slechts drie hoofdstukken van dit boek, maar de rest van het boek wordt bijvoorbeeld bij Wiskundige Structuren gebruikt. Het is verplicht om over dit boek te kunnen beschikken.
Werkvormen
• 16 uur hoorcollege
• 4 uur onbegeleid groepsproject werk. Dit vervalt voor de cursus in kwartaal 3.
• 1 uur presentatie door studenten. Dit vervalt voor de cursus in kwartaal 3.
• 16 uur werkcollege
• 47 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen: Een normale week begint met een hoorcollege van twee uur. Later in de week is er een werkcollege van twee uur. Tijdens het eerste uur zal er klassikaal naar opgaven gekeken worden in de vorm van een responsiecollege, dus voorbereiding door de studenten is vereist. Tijdens het tweede uur dient er individueel aan de opgaven gewerkt te worden. Aan het eind van het vak in het tweede kwartaal is er een week waarin geen nieuwe stof wordt behandeld, maar waar een computeropdracht gepresenteerd moet worden. In het derde kwartaal bevat de laatste week regulier onderwijs.
Verplicht materiaal
Boek
'Discrete Mathematics and Its Applications', van Kenneth H. Rosen. We gebruiken de zogenaamde 'Global edition' van de zevende editie. Dit vak behandelt de hoofdstukken 6, 8 en 10. Dit boek wordt ook gebruikt bij de cursus Wiskundige Structuren.
ISBN:9780071315012
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Deze cursus wordt in het jaar 17--18 twee keer gegeven. De tweede cursus kan iets anders zijn dan de eerste cursus.
Hoorcollege

Presentatie

Algemeen
De resultaten van de verplichte computeropdracht moeten gepresenteerd worden. Hoe dat precies zal worden gedaan is op dit moment nog niet vastgesteld. Maar aanwezigheid zal hierbij verplicht zijn.

Project

Algemeen
Er is sprake van een verplichte computeropdracht.

Werkcollege

Algemeen
Het werkcollege heeft een klassikaal deel waar opdrachten worden besproken en een individueel deel waar aan het huiswerk kan worden gewerkt.

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW1, Blok KW2

SluitenHelpPrint
Switch to English