SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IBC017
NWI-IBC017
Calculus en Kansrekenen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBC017
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
P.C. Groot
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P.C. Groot
Overige cursussen docent
Docent
P.C. Groot
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. J.H. Krijthe
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW4  (16-04-2018 t/m 02-09-2018)
Aanvangsblok
KW4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingMet ingang van 2017 wordt de cursus in het Engels gegeven.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Na afloop is de student bekend met fundamentele methodes uit de wiskunde, i.h.b. met differentiëren/integreren, de concepten van kansverdelingen en statistiek.

Inhoud

Basis wiskunde kennis voor Informatica. Onderwerpen uit de Calculus en Kansrekenen worden behandeld.

Bijzonderheden
De cursus zal in het Engels gegeven worden.
Als gevolg van curriculumwijzigingen maakt de cursus in 2017 deel uit van het programma voor eerstejaars en tweedejaars, en wordt dus door twee cohorten gevolgd.
Onderwerpen
1. Calculus

• differentiëren: productregel, kettingregel
• speciale functies: exp, log, sin, cos
• minima/maxima, partiële afgeleide
• primitiveren, integreren
• partieel integreren, substitutie

2. Kansrekening

• combinatoriek
• discrete/continue kansverdelingen
• verwachtingswaarde, spreiding
• voorwaardelijke kansen, Bayes regel, onafhankelijkheid
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen
Voorkennis
Discrete Wiskunde 1 en 2
Literatuur
dictaat, beschikbaar op:

• calculus: http://www.math.ru.nl/~souvi/wiskunde1_07/calculus.pdf
• kansrekening: http://www.math.ru.nl/~souvi/wiskunde1_07/kans.pdf
Werkvormen

• 16 uur hoorcollege
• 16 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen: hoorcolleges, huiswerkopdrachten en werkcolleges ter bespreking van de opdrachten
Verplicht materiaal
Dictaat
• calculus: http://www.math.ru.nl/~souvi/wiskunde1_07/calculus.pdf • kansrekening: http://www.math.ru.nl/~souvi/wiskunde1_07/kans.pdf
Werkvormen
Cursus

Hoorcollege

Algemeen
hoorcolleges, huiswerkopdrachten en werkcolleges ter bespreking van de opdrachten

Werkcollege

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW4, Blok KW4, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English