SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IBC020
NWI-IBC020
Informatiesystemen
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBC020
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. P. van Bommel
Overige cursussen docent
Docent
dr. P. van Bommel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P. van Bommel
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

In dit vak zul je leren hoe je het belang van formele methoden kunt beargumenteren. Daarbij is het belangrijk dat je de syntax en semantiek van informatiemodellen zodanig leert begrijpen, dat je complexe domeinen kunt modelleren. Vervolgens leer je om te redeneren over correctheid en consistentie van informatiemodellen. Als er fouten in het model blijven zitten, zal het resulterende systeem niet aan de verwachtingen voldoen! Ook compleetheid van de modellen is belangrijk. Incomplete modellen hebben namelijk tot gevolg dat bepaalde aspecten nog niet gemodelleerd zijn, waardoor we helemaal niet meer weten hoe het uiteindelijke systeem zich zal gaan gedragen.

Inhoud
Dit vak behandelt informatiemodellering, een essentieel onderdeel van systeemanalyse. Centraal staat de vraag hoe we op een nette en formele manier de syntax en de semantiek van informatiemodellen kunnen vastleggen. We gaan daarbij uit van de volgende eigenschappen.
Het model heeft een formele onderbouwing, is op een conceptueel nivo, heeft een ruime expressieve kracht, is executeerbaar, leidt tot begrijpelijke en communiceerbare modellen, en is geschikt voor het modelleren van gegevensintensieve domeinen. Communiceerbaarheid is een belangrijke eis, omdat conceptuele modellen een cruciale rol spelen in de communicatie met domeinexperts.
Onderwerpen
• De syntax en semantiek van informatiestructuren kennen.
• Kunnen werken met populaties van informatiestructuren.
• De syntax en semantiek van veel voorkomende constrainttypen kennen.
• Verificatie: tegenspraken in constraints opsporen, uitleggen en bewijzen.
• Meta modellen kunnen maken.
• De relatie tussen context-vrije grammatica's en informatiestructuren kunnen beschrijven.
Toetsinformatie
Studenten doen gedurende het kwartaal een individueel project, waarin zij de behandelde theorie toepassen en evalueren. Daarbij doen ze ook een voorstel tot verbetering of uitbreiding van de theorie. Het project moet resulteren in een projectverslag. Het eindcijfer voor deze cursus wordt bepaald op basis van dit projectverslag.
Voorkennis
Het is handig als je al wat ervaring hebt met informatiemodellen. Dat kan bijvoorbeeld door het vak Modelleren te volgen (of een vergelijkbaar vak). Verder is het handig als je een beetje kunt omgaan met wiskundige definities. Het vak Wiskundige Structuren kan je daarbij helpen (of een vergelijkbaar vak).
Literatuur
• Het dictaat.
• Overzicht van gerelateerd werk.
• Suggesties voor verdere literatuur.
Werkvormen
• 1 uur begeleid individueel project werk
• 16 uur hoorcollege
• 16 uur onbegeleid individueel project werk
• 51 uur zelfstudie
Verplicht materiaal
Dictaat
Dictaat van het vak
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English