SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IBC026
NWI-IBC026
Semantiek en Correctheid
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBC026
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.G.M. Hubbers
Overige cursussen docent
Docent
M.R. Schoolderman, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.J. Steenvoorden
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingStudenten voor wie de cursus verplicht deel uitmaakt van hun programma hebben voorrang.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureVolgorde bepaald door opl./programma
ToelichtingVolgorde bepaald door opleiding/programma
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kunnen de deelnemers:
  • De betekenis van imperatieve taalconstructies vastleggen met behulp van inductieve technieken.
  • Het effect van verschillende ontwerpkeuzen verklaren.
  • Berekeningen in imperatieve talen analyseren, bijvoorbeeld terminatiegedrag en semantische equivalentie.
  • Eigenschappen van programma's aantonen met behulp van correctheidscalculi.
Inhoud
In deze cursus leer je formalismen om de betekenis (operationele semantiek) van programmeertalen nauwkeurig vast te leggen. Deze technieken worden toegepast bij het ontwerpen van programmeertalen en het toevoegen van nieuwe taalconstructies. Verder komen ze van pas bij het analyseren van het gedrag van programma's.
Als informaticus zul je formele methoden niet alleen toepassen, maar ook zelf formalismen moeten beoordelen, uitbreiden of ontwikkelen. Daarom gaat deze cursus ook over de eigenschappen van de formele systemen zelf: de metatheorie.
Onderwerpen
• Semantiek van imperatieve talen en constructies: expressie-evaluatie, natuurlijke semantiek, structurele operationele semantiek, scope, recursie, procedure-evaluatie, semantische equivalentie
• Correctheid van programma's: axiomatische semantiek, specificaties, Floyd-Hoare calculus
Toetsinformatie
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
Voorkennis
Je hebt programmeerervaring met imperatieve programmeertalen. Verder kun je:

• de taal van de predicatenlogica gebruiken om beweringen te formuleren; in redeneringen de elementaire stappen onderscheiden en bewijzen weergeven in een geschikt afleidingssysteem;
• (programmeer)talen en taaluitbreidingen specificeren met behulp van reguliere expressies en contextvrije grammatica's;
• helder formuleren, zowel bij het motiveren van oplossingen als het weergeven van wiskundige redeneringen.

Deze voorkennis kun je opbouwen via de cursussen rond programmeren en de cursussen Talen en automaten, Berekenbaarheid, Beweren en Bewijzen.
Contact informatie
http://www.cs.ru.nl/~hubbers/courses/sc
Literatuur
We gebruiken een boek en een dictaat:

• Hanne Riis Nielson en Flemming Nielson: Semantics with applications, 1999

• Engelbert Hubbers: Annotated Programs, een alternatieve notatie voor correctheidsbewijzen

Beide zijn als PDF beschikbaar.
Werkvormen
• 16 uur hoorcollege
• 16 uur responsie-college
• 52 uur zelfstudie

Toelichting werkvormen: Deze cursus is taakgestuurd opgezet. Je volgt een wekelijkse cyclus van oriëntatie (hoorcollege), zelfstudie (leertaak) en nabespreking (responsiecollege). Deze nabespreking is alleen toegankelijk voor studenten die serieus hebben geprobeerd de leertaak te maken. Elke leertaak heeft een vaste structuur, waarin bijvoorbeeld precies de leerdoelen en de op te leveren producten zijn gespecificeerd. Het is niet verplicht om naar de colleges te komen, maar het feedbackmoment is het responsiecollege, dus ga daar zoveel mogelijk naar toe.
Verplicht materiaal
Boek
Hanne Riis Nielson en Flemming Nielson: Semantics with applications, 1999. Het boek is gratis beschikbaar als PDF.
Dictaat
Engelbert Hubbers: Annotated Programs, een alternatieve notatie voor correctheidsbewijzen. Het dictaat is beschikbaar als PDF.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Responsiecollege

Voorbereiding bijeenkomsten
De bijbehorende leertaak dient serieus te zijn geprobeerd.

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English