SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IBC031
NWI-IBC031
New Devices Lab
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBC031
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Docent
drs. J.H.G. van Groningen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.W.M. Koopman
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.W.M. Koopman
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.W.M. Koopman
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. ir. M.J. Plasmeijer
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW3  (05-02-2018 t/m 15-04-2018)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingMaximaal 34 aanmeldingen ivm. technische voorzieningen. Studenten voor wie de cursus verplicht is hebben voorrang.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureVolgorde bepaald door opl./programma
ToelichtingVolgorde bepaald door opleiding/programma
Cursusdoelen
  • de architectuur van gadgets begrijpen en kunnen gebruiken.
  • software voor de besturing van een gadget kunnen ontwerpen en realiseren. 
  • interactie van apparaten met de omgeving en onderling kunnen realiseren.
Inhoud

In toenemend tempo verschijnen nieuwe apparaten (gadgets) op de markt die de potentie hebben om in de naaste toekomst een grote impact te hebben op ons dagelijks leven en dagelijks werk. Voorbeelden hiervan zijn draagbare apparaten (wearable devices), zoals Vritual Reality brillen en horloges. Andere gadgets zijn slimme lampen, drones en 3D printers. Doordat de ontwikkeling van deze nieuwe apparaten nog in volle gang is, zijn toepassings­gebieden en de manier van gebruik en interactie nog sterk in beweging. Veel van die devices kunnen gekoppeld worden tot het Internet of Things.

Onder de motorkap zijn deze devices vaak een single board computer met enkele sensors en special purpose actuators als een scherm, motoren en/of luidsprekers. Doordat deze computers maar een specifieke taak hebben en er sterke grenzen zijn aan bijvoorbeeld het energie- en geheugengebruik, is de architectuur van de software van deze gadgets doorgaans anders dan die van standaard applicaties.

Door deze apparaten onderling en met meer tradionele apparaten als telefoons, tablets en laptops te laten communiceren onstaat het Internet of Things, IoT. Hiervoor zijn verschillende manieren van communicatie in gebruik, bijvoorbeeld WiFi, Bluetooth, NFC, 433MHz radio en LoRa.

In dit bachelor vak maken we kennis met de hardware en software van dergelijke gadgets. Na een korte inleiding maken we in teamverband een project naar eigen keuze.

Bijzonderheden
Zie http://new-devices-lab.cs.ru.nl/Main_Page
Onderwerpen
• architectuur van gadgets
• embedded software
• microprocessoren
• IoT
Toetsinformatie
Deze cursus zal beoordeeld worden op grond van het project dat gedaan is tijdens deze cursus. Het project bestaat uit het maken van een toepassing met een of meer new devices. In het algemeen zal dit bestaan uit het maken van software.
Dit project wordt in tweetallen gedaan. Over dit project worden korte voortgangspresentaties en een eindpresentatie gegeven. Daarnaast moet er werkende software met voldoende documentatie opgeleverd worden.
Voorkennis
Programmeervakken uit de propedeuse
Literatuur
Wordt nog aangekondigd.
Werkvormen

• 64 uur begeleid groeps project werk
• 20 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Enkele colleges over gadgets, de hardware en de software die deze gadgets hun functionaliteit geeft. Project waarin in teamverband software voor concrete gadgets ontwikkeld gaat worden.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nog aangekondigd.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Project
AanwezigheidsplichtJa

Zelfstudie

Algemeen
Enkele colleges over gadgets, de hardware en de software die deze gadgets hun functionaliteit geeft. Project waarin in teamverband software voor concrete gadgets ontwikkeld gaat worden.

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English