SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IPC023
NWI-IPC023
Requirements Engineering
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IPC023
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. ir. E. Herder
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. E. Herder
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. E. Herder
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
KW2/  KW4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Voor tweedejaars Informatica (Cybersecurity) en premaster studenten
OpmerkingDeze cursus wordt 2x aangeboden, met verschillende doelgroepen (zie Kw-Opmerking). Nadere informatie in de studiegids.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kunnen de deelnemers:
  • Software requirements kunnen opstellen, analyseren, specificeren en valideren.
  • Business requirements kunnen opstellen met behulp van o.a. contextdiagrammen en feature trees.
  • Gebruikerswensen kunnen opstellen mbv persona's en verschillende requirements elicitation techniques.
  • Requirements duidelijk en gedetailleerd kunnen documenteren en illustreren met diagrammen en andere visualisaties.
  • Inzicht hebben in de rol van software en business requirements in een proces van iteratieve ontwikkeling en prototyping.
Inhoud
Requirements Engineering is een kernactiviteit tijdens de systeemontwikkeling die neerkomt op het vergaren en zorgvuldig specificeren van de eisen en verwachtingen die diverse stakeholders (opdrachtgevers, toekomstige gebruikers) hebben met betrekking tot een te bouwen software- en/of informatiesysteem. In dit vak bestuderen en werken we verschillende methoden, waaronder use cases, requirements elicitation en prototyping. Daarnaast leren we software en business requirements duidelijk en gedetailleerd vast te leggen en diagrammen en andere visualisaties effectief te gebruiken.
Bijzonderheden
De cursus wordt in 2017-2018 twee keer gegeven, voor verschillende cohorten. Zie nadere opmerkingen bij Kwartaal, en programmainformatie in de studiegids.
Onderwerpen
• Wat zijn requirements (why-what-how van een systeem; functioneel and non-functioneel)
• Requirements vergaren
• Specificeren van requirements
• RE strategieen in verschillende SD projecten
• Fasering en planning in RE
• Use Cases
• Scenarios
• Business rules
• Domein modellen
• Stakeholder Analyse
• Requirements en taal
• RE in de praktijk
• Kritische beschouwing op RE
Toetsinformatie
Groepsproject+presentatie (50%) en tentamen (50%). Beide minimaal 5.0 om het vak af te kunnen ronden.
Voorkennis
De cursus Modelleren (NWI-IPC019, ORM) is een pre. Voor schakelvakkers: een vorm van conceptueel modelleren, bijv. FCO-IM, ORM, of ER. UML kennis is ook handig, m.n. Use Cases en Class Diagrams.
Literatuur
Karl Wiegers, Joy Beatty Software Requirements - Third Edition Microsoft Press, 2013 ISBN: 0735679665
Overig materiaal (o.a. een syllabus) wordt digitaal aangeboden via de website (Blackboard).
Werkvormen

• 8 uur begeleid groeps project werk
• 16 uur hoorcollege
• 8 uur werkcollege
• 52 uur zelfstudie
Toelichting werkvormen: Colleges en werkcolleges + project. De hoorcolleges behandelen het vaste leerboek van de cursus, maar ook een aantal uitbreidingen daarop. Al met al wordt een aantal integrale beschrijvingen en modellen aangeboden en uitgelegd, en daarnaast een uitgebreide werkwijze, alsmede de filosofie daarachter. In het werkcollege worden deze technieken aan de hand van het groepsproject uitgediept en geoefend.
Verplicht materiaal
Boek
Karl Wiegers, Joy Beatty Software Requirements - Third Edition Microsoft Press, 2013 ISBN: 0735679665
Aanbevolen materiaal
Blackboard
Overig materiaal (o.a. een syllabus) wordt digitaal aangeboden via de website.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Project
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English