SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IPC031
NWI-IPC031
Imperatief Programmeren
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IPC031
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. P.M. Achten
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.M. Achten
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.M. Achten
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.J. Sarbo
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
KW1-KW2  (04-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
KW1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDit is de 6 ec variant ipv. NWI-IPC014 en NWI-IPC015. Studenten die één deel moeten afronden, melden dat bij de docent
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Volgens een systematische methode worden programma's ontworpen en (in C++) geïmplementeerd met behulp van basisdatatypen en samengestelde datastructuren. Op het college worden de belangrijkste zaken toegelicht. Bij de basisdatatypen en structuren worden de mogelijke operaties en een aantal ‘standaard-algoritmen' erop besproken en geanalyseerd. In de tweede helft van de cursus ligt de nadruk op gevorderde algoritmen zoals sorteren en zoek-algoritmen die een oplossingsruimte systematisch doorlopen. De fundamentele techniek van recursie wordt uitgebreid behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het in kaart brengen van de schaalbaarheidseigenschappen van algoritmen ("Big-Oh" complexiteit).
 
Inhoud
• Algoritmen, systematische programma-ontwikkeling;
• Controle-structuren: opeenvolging, keuzes, voorwaardelijke herhalingen, (recursieve) functies;
• Variabelen en constanten, globaal versus lokaal;
• Parameteroverdracht: call-by-value, call-by-reference;
• Datastructuren: enumeratietypes, rijen; bestanden, structs, vectors;
• Documenteren van functies d.m.v. pre-condities en post-condities;
• Sorteer-algoritmen, zowel naief als efficient;
• Complexiteits-analyse, "Big-Oh" complexiteit;
• Recursieve denkmethode zowel voor ontwerp als implementatie van algoritmen.
Bijzonderheden
Dit is de nieuwe 6 EC cursus Imperatief Programmeren waarin de cursussen NWI-IPC014 en NWI-IPC015 zijn samengevoegd. Als je een van deze beide cursussen in 2016 hebt gevolgd maar het tentamen niet behaald kun je een deeltentamen doen om deze alsnog te behalen. Neem voor 1 oktober contact op met de docent.
Onderwerpen
• Algoritmen, systematische programma-ontwikkeling;
• Controle-structuren: opeenvolging, keuzes, voorwaardelijke herhalingen, (recursieve) functies;
• Variabelen en constanten, globaal versus lokaal;
• Parameteroverdracht: call-by-value, call-by-reference;
• Datastructuren: enumeratietypes, rijen; bestanden, structs, vectors;
• Documenteren van functies d.m.v. pre-condities en post-condities;
• Sorteer-algoritmen, zowel naief als efficient;
• Complexiteits-analyse, "Big-Oh" complexiteit;
• Recursieve denkmethode zowel voor ontwerp als implementatie van algoritmen.
Toetsinformatie
Er is een toets halverwege de cursus en een toets aan het einde van de cursus. We streven er naar deze digitaal af te nemen. De toetsen zijn 'gesloten boek': geen extra materialen zijn toegestaan.
Voorkennis
geen
Contact informatie
docenten: Peter Achten en Janos Sarbo
Werkvormen
Volgens een systematische methode worden programma's ontworpen en (in C++) geïmplementeerd met behulp van basisdatatypen en samengestelde datastructuren. Op het college worden de belangrijkste zaken toegelicht. Bij de basisdatatypen en structuren worden de mogelijke operaties en een aantal ‘standaard-algoritmen' erop besproken en geanalyseerd. In de tweede helft van de cursus ligt de nadruk op gevorderde algoritmen zoals sorteren en zoek-algoritmen die een oplossingsruimte systematisch doorlopen. De fundamentele techniek van recursie wordt uitgebreid behandeld. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het in kaart brengen van de schaalbaarheidseigenschappen van algoritmen ("Big-Oh" complexiteit).
Ontwerpen, implementeren, testen en zonodig aanpassen van algoritmen leer je pas echt in het practicum, dit heeft dan ook een belangrijke rol in deze cursus. Practicumopgaven bereid je voor en werk je uit met een vaste practicumpartner. Opgaven worden toegelicht in de vorm van een werkcollege. Er zijn practicumzalen gereserveerd waar je hulp krijgt van student-assistenten. Zij beoordelen ook je uitwerkingen en voorzien deze van constructief commentaar.
Verplicht materiaal
Boek
Problem Solving with C++ - Ninth edition. Walter Savitch, Kendrick Mock. Pearson.
ISBN:978-1-29-201824-9
Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
in practicum oefen je daadwerkelijk met de stof; dit vergt goede voorbereiding

Voorbereiding bijeenkomsten
zelfstudie en voorbereiding met practicumpartner; deelname aan verplichte practicum-toets; deelname aan werkcollege indien noodzakelijk

Hoorcollege

Algemeen
In het hoorcollege wordt de nieuwe stof behandeld.

Opmerking
na hoorcollege is er een vrijwillige zelftoets
Werkcollege

Algemeen
indien practicumtoets of voorbereiding practicum aanleiding geeft tot vragen, dan kunnen deze gesteld worden tijdens het werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
zelfstudie, voorbereiding met practicumpartner, practicumtoets

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met TAO
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English