SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-BB072C
NWI-BB072C
Bachelor Essay
Cursus informatieRooster
CursusNWI-BB072C
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; BioWetenschappen;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. R.C. Bartfai
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.J.M. op den Camp
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T. Celikel
Overige cursussen docent
Docent
M.C. van der Eerden, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. B. Englitz
Overige cursussen docent
Collegejaar2018
Periode
KW2  (05-11-2018 t/m 27-01-2019)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het verwerven van academische vaardigheden die nodig zijn voor het zelfstandig schrijven van een helder, logisch opgebouwd en analytisch wetenschappelijk essay over een biologisch onderwerp.
Na deze cursus kun je:
  • zelfstandig een wetenschappelijk essay schrijven over een zelfgekozen (actueel) onderwerp in de biologie
  • efficiënt gebruikmaken van de FNWI bibliotheek, de diverse zoekmachines, en software (Endnote) waarmee referenties in een tekst kunnen worden gezet
  • (wetenschappelijke) informatiebronnen vinden, filteren met behulp van trefwoorden en kritisch beoordelen op hun betrouwbaarheid
  • wetenschappelijke literatuur en de daarin gepresenteerde resultaten zelfstandig interpreteren en correct verwerken in een essay
  • zelf "peer feedback" geven op een essay van een tweetal medestudenten
  • feedback die ontvangen is op het essay correct en volledig verwerken in de eindversie van het essay.
Inhoud

In deze cursus ga je voor de eerste keer zelfstandig een wetenschappelijk essay schrijven over een zelf te kiezen onderwerp uit de biologie. In colleges, computerpractica en werkgroepen train je allereerst de academische vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig wetenschappelijke artikelen te lezen en op basis daarvan een essay te schrijven. Een efficiënte, correcte en kritische omgang met (wetenschappelijke) informatiebronnen is uitermate belangrijk voor een succesvolle carrière in het onderzoek en daarbuiten. Bij het schrijven van je essay wordt je inhoudelijk begeleid door een docent, volgens een stappenplan en helder geformuleerde kwaliteitseisen aan het essay.

Bijzonderheden
In deze cursus gaat de student grotendeels zelfstandig werken aan een individuele schrijfopdracht. De student wordt daarbij gekoppeld aan een vakinhoudelijk docent, die tevens zal fungeren als portfolio begeleider en tweede lezer bij de latere bachelorstage.
Onderwerpen
• Uitleg eisen aan het Bacheloressay Biologie
• Hoe schrijf ik een academisch essay?
• Endnote gebruik
• Zoeken in wetenschappelijke zoeksystemen en beoordelen wetenschappelijke bronnen
• Functionele statistiek
• Hoe lees ik een wetenschappelijk artikel?
Toetsinformatie
Het eindcijfer komt tot stand op basis van het geschreven essay, aan de hand van vooraf aangegeven criteria.
De student dient zich wel in te schrijven voor de administratieve tentamenkans (ook bij een eventuele herkansing).
Voorkennis
De gehele algemene fase (Thema 1 tot en met 6).
Verplicht materiaal
Boek
Handboek Academisch Schrijven. Auteur: Joy de Jong. Uitgeverij: Coutinho.
ISBN:9789046902424
Werkvormen
Computerpracticum
AanwezigheidsplichtJa

Cursusgebeurtenis

Hoorcollege

Project

Opmerking
Niet-ingeroosterde uren worden verondersteld besteed te worden aan het schrijven van het essay.
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Werkcolleges Academisch Schrijven (2)
Werkcollege Papers Lezen (1)
Werkcollege Endnote (1)
Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW3

SluitenHelpPrint
Switch to English