SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-WB087
NWI-WB087
Speltheorie
Cursus informatieRooster
CursusNWI-WB087
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Wiskunde, Natuur- en Sterrenkunde;
Docenten
Coördinator
dr. S. Sagave
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Sagave
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Sagave
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Sagave
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
KW3  (30-01-2023 t/m 09-04-2023)
Aanvangsblok
KW3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De student
  • begrijpt de fundamentele definities uit de coöperatieve en de niet-coöperatieve speltheorie en de belangrijkste stellingen in deze gebieden;
  • is in staat om situaties te herkennen waarin strategieën kunnen worden geanalyseerd met behulp van speltheoretische methoden;
  • kent de sterke en de zwakke punten van verschillende modellen en oplossingsconcepten;
  • is in staat om elementaire berekeningen te maken met speltheoretische modellen; en
  • is in staat om resultaten en technieken uit andere wiskundige cursussen toe te passen op speltheoretische vragen.
Inhoud
Deze cursus introduceert de basisconcepten van de coöperatieve en de niet-coöperatieve speltheorie. Het behandelt verschillende wiskundige modellen en oplossingsconcepten voor beslissingsproblemen en vragen over strategisch gedrag in conflict- of samenwerkingssituaties. Er wordt bijvoorbeeld ingegaan op het Nash-evenwicht en de Shapley-waarde.
Voorkennis
"Inleiding Wiskunde" en "Lineaire Algebra A". Er wordt ook gebruik gemaakt van enkele resultaten van de cursus "Analyse 1" die in hetzelfde kwartaal plaatsvindt, maar het is geen probleem om dit vak te volgen zonder kennis van de inhoud van "Analyse 1".
Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen, waarbij werkcollegeresultaten meetellen.
Verplicht materiaal
Reader
De docent stelt via Brightspace een cursustekst ter beschikking.
Aanbevolen materiaal
Boek
Het volgende boek wordt aanbevolen voor studenten die op zoek zijn naar meer achtergrondinformatie. De cursus is grotendeels gebaseerd op dit boek, maar het is goed mogelijk om deze cursus te volgen zonder het boek te raadplegen.
ISBN:978-3-662-46949-1
Titel:Game Theory
Auteur:Hans Peters
Uitgever:Springer
Druk:2
Werkvormen
Cursus

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok KW3, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English