SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FTR-FIB110
FTR-FIB110
Filosofische antropologie
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIB110
Studiepunten (ECTS)4
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
Examinator
dr. S.W. Gusman
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.W. Gusman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.W. Gusman
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER2  (02-11-2020 t/m 24-01-2021)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • enkele belangrijke auteurs en hoofdthema’s in de wijsgerige antropologie weergeven;
  • de specificiteit van wijsgerig antropologische vraagstellingen en benaderingen beschrijven;
  • primaire teksten analyseren en interpreteren.
Inhoud
Deze cursus geeft een globaal overzicht van de ontwikkeling van de wijsgerige antropologie aan de hand van representatieve teksten uit de geschiedenis van de filosofie. Daarbij zal ruim aandacht besteed worden aan eigentijdse discussies en interdisciplinaire perspectieven. Thematische leidraad van de cursus is de kritiek op het moderne subject en alternatieven voor dat subject. Belangrijke vragen die vanuit verschillende perspectieven aan de orde zullen komen, zijn die naar de menselijke natuur (is er wel een menselijke natuur?), de vraag naar zingeving (Heeft het leven betekenis?) en vraag naar identiteit (Wat maakt jou tot wie je bent?). Ook sociaal-maatschappelijke thema's zoals gender en ras zullen aan bod komen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
 
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Literatuur
De verplichte literatuur zal op Brightspace ter beschikking gesteld worden.
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
schriftelijk tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

SluitenHelpPrint
Switch to English