SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FTR-FIBA207
FTR-FIBA207
Grote teksten praktische filosofie 2
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FIBA207
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Examinator
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Docent (studiegids:j resultaten:j LMS:j)
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.J.G. Bremmers
Overige cursussen docent
Docent (studiegids:j resultaten:j LMS:j)
dr. C.J.G. Bremmers
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.J.G. Bremmers
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER3-PER4  (05-02-2018 t/m 03-06-2018)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus kun je:
  • close-reading van enkele grote teksten uit de geschiedenis van de wijsgerige ethiek beoefenen;
  • deze teksten samenvatten, interpreteren en bekritiseren.
Inhoud
Lectuur van teksten van Aristoteles (Capita selecta uit de Ethikaen Politika), Kant (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten) en Heidegger (Brief über den Humanismus).
Toetsinformatie
De cursus wordt niet afgesloten met een tentamen, maar door middel van drie (verschillende) schrijfopdrachten tijdens de cursus, één bij elk van de drie gesproken auteurs/teksten: precieze analyse van een passage [Spinoza], positie-name / onderbouwde stelling [Schmitt], (schematische) weergave [Rawls].
Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Voorbereiding bijeenkomsten
Zorg dat je de tekst in kwestie aandachtig gelezen hebt; noteer evt. vragen en onduidelijkheden.

Bijdrage aan groepswerk
Iedereen wordt voortdurend actief bij het lezen van de grote teksten betrokken ("beurten").

Opmerking
Per bijeenkomst wordt een van te voren vastgelegd stuk tekst gelezen - blijft dus nooit "liggen" tot de volgende keer.
Toetsen
Schrijfopdracht
Weging1
GelegenhedenBlok TENT4, Blok TENT5

SluitenHelpPrint
Switch to English