SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: FTR-FTR200
FTR-FTR200
Gelukkig Leven
Cursus informatieRooster
CursusFTR-FTR200
Studiepunten (ECTS)5
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen; Opleiding Filosofie;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. R. Cools
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.J.G. Depourcq
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.J. Dijksterhuis
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. B.I.J.M. van der Heijden
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. E.M. Sent
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1-PER2  (04-09-2017 t/m 07-01-2018)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van deze cursus ben je in staat:
  • verschillende begrippen van ‘geluk’ die gangbaar zijn in verschillende disciplines, te onderscheiden en confronteren;
  • de belangrijkste sociaal-economische, biologische, en psychologische determinanten van geluk te benoemen en in hun onderlinge samenhang te zien;
  • de verwevenheid te zien tussen persoonlijk geluk, maatschappelijk geluk en mededogen;
  • wetenschappelijke inzichten en vaardigheden die persoonlijk geluk bevorderen, toe te passen in je eigen leven.
Inhoud
Het verlangen naar geluk is een doel dat mensen met elkaar verbindt. Bij grote delen van de wereldbevolking krijgt dit verlangen naar een goed leven vorm in het nastreven van de eerste levensbehoeftes, zoals voeding, gezondheid, huisvesting en veiligheid. Maar deze omstandigheden lijken niet voldoende. In het Westen, waar de welvaart gestaag toeneemt, is er geen evenredige stijging van geluk. De centrale vragen in deze cursus zijn: Hoe is persoonlijk geluk verweven met maatschappelijk geluk? Waar worden we gelukkig van, wat maakt ons ongelukkig en waarvan denken we dat we gelukkig worden? En wat bedoelen we eigenlijk wanneer we het hebben over geluk?
Deze unieke cursus laat je kennis maken met de meest recente wetenschappelijke inzichten over de factoren die een rol spelen bij een gelukkig leven. De cursus is transdisciplinair en wordt gegeven door acht hoogleraren met deskundigheid op het gebied van geesteswetenschappen, economie, geneeskunde, managementswetenschappen, neurowetenschap, pedagogiek, en psychologie. 
Bijzonderheden
De cursus is aanbod in de Vrije Ruimte en toegankelijk voor B2/B3 studenten van elke opleiding van de Radboud Universiteit.
Onderwerpen
05 september: Waar hebben we het over als we het over geluk hebben (Hans Thijssen)
12 september: De kwetsbaarheid van geluk: de Griekse tragedies (Maarten De Pourcq)
19 september: De gelukseconomie (Esther-Mirjam Sent)
26 september: Geluk en duurzaamheid in loopbanen (Beatrice van der Heijden)
03 oktober: Geluksgenen (Jacqueline Vink)
10 oktober: Gelukshormonen en -neuronen (Roshan Cools)
17 oktober: Gelukkig denken (Hans Thijssen)
24 oktober: Geluk en mindfulness (Anne Speckens)
31 oktober: Geluk en compassie (Anne Speckens)
07 november: De psychologie van geluk (Ap Dijksterhuis)
Toetsinformatie
In elk college geeft de docent een opdracht waarover de student een essay schrijft van maximaal 350 woorden (voetnoten niet meegerekend). In het essay verwerkt de student de stof en de literatuur van het betreffende college. Het is toegestaan om ook andere literatuur in het essay te betrekken.
Beoordeling van het essay vindt plaats met een cijfer op basis van de Rubric die op blackboard staat. De Rubric is ook een nuttig hulpmiddel voor de opzet van het essay. Denk eraan dat er een “Lijst van gebruikte literatuur” is opgenomen in het essay en dat de verwijzingen naar literatuur in de voetnoten een consistent systeem volgen.
De essays worden ingeleverd op de Vrijdag na het college, om uiterlijk 13.00u en worden met een cijfer beoordeeld door de betreffende docent. Inleveren geschiedt via Turnitin, op blackboard.

Rooster inleveren essays

1. essay college De Pourcq: Vrijdag 15 september
2. essay college Sent: Vrijdag 22 september
3. essay college van der Heijden: Vrijdag 29 september
4. essay college Vink: Vrijdag 6 oktober
5. essay college Cools: Vrijdag 13 oktober
6. essay college Thijssen: Vrijdag 20 oktober
7. essay twee colleges Speckens: Vrijdag 3 november
8. essay college Dijksterhuis: Vrijdag 10 november

Op dinsdag 14 november is een Slotbijeenkomst met presentaties van groepjes studenten, met een pitch van 5 minuten. Op basis van de collegereeks geeft elke groepje een voordracht. Te denken valt aan een onderzoeksvoorstel, een stelling (kan ook kritisch zijn t.a.v. de stof), of een presentatie van wat u in het bijzonder heeft aangesproken aan de collegereeks (met onderbouwing). De presentaties worden beoordeeld met een cijfer. De indeling in groepjes wordt nog nader bekend gemaakt alsmede enige instructies over de aanpak.

Beoordeling
De studenten ontvangen een beoordeling voor elk essay en voor de presentatie tijdens de Slotbijeenkomst. Het gemiddelde van deze cijfers samen vormt het eindcijfer voor de cursus. Bij een gemiddelde vanaf 5.5 hebt u de cursus gehaald.
Het is wenselijk dat u deel neemt aan elk onderdeel van de beoordeling, maar verzuim voor één onderdeel is toegestaan. De beoordeling voor dat onderdeel is dan een 0.
Verplicht materiaal
Literatuur
Literatuur komt beschikbaar via blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcollege, discussie en praktische oefeningen.

Toetsen
Paper/presentatie
Weging1
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER2

SluitenHelpPrint
Switch to English