SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: JUR-4DMEURP
JUR-4DMEURP
Europees privaatrecht
Cursus informatieRooster
CursusJUR-4DMEURP
Studiepunten (ECTS)7
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Overig;
Docenten
Examinator
prof. dr. mr. A.U. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. mr. A.U. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. P. Ortolani
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
A.M.A.A. van Sonsbeek
Overige cursussen docent
Docent
mr. dr. D.F.H. Stein
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
MSEM1  (02-09-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
MSEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Cursusdoelen
  • Het verwerven van grondig inzicht in de invloed die het Europese recht heeft op het nationale privaatrecht
  • Het verwerven van grondig inzicht in de eisen die het Europese recht aan het nationale privaatrecht stelt
  • Het aankweken van kennis over typische Europeesrechtelijke leerstukken, zoals voorrang, (afwezigheid van) directe werking,
  • De student is in staat de onderzoeken hoe het Nederlandse privaatrecht moet worden toegepast, uitgelegd en afgestemd om te voldoen aan de eisen die het Europese recht stelt
  • De student kan vaststellen wanneer Nederlands recht daartoe niet in staat is en kan analyseren welke problemen dit een en ander meebrengt voor de coherentie en consistentie van het nationale privaatrecht
  • De student doorziet de complicaties die optreden bij de confrontatie van twee verschillende rechtsgebieden: het Europese recht en het nationale privaatrecht
  • De student kent voor belangrijke privaatrechtelijke leerstukken de implicaties van de wisselwerking en is in staat te beoordelen in welke gevallen hij op zijn hoede moet zijn en nader onderzoek moet verrichten om tot de juiste benadering te komen
  • De student weet welke bronnen hij dient te raadplegen om in moeilijke gevallen tot de juiste benadering te komen.
 

 


 
Inhoud
Het Europese recht is in toenemende mate van invloed op het nationale, Nederlandse privaatrecht. Aan de hand van colleges en concrete casussen op het gebied van contractenrecht, de onrechtmatige daad en de ongerechtvaardigde verrijking, onderzoek je hoe het Nederlandse privaatrecht moet worden toegepast, uitgelegd en afgestemd om te voldoen aan de eisen die het Europese recht stelt. Je kijkt ook naar gevallen waarin het Nederlandse recht daartoe niet in staat is. En bestudeert de problemen die dit met zich meebrengt voor de coherentie en consistentie van het nationale privaatrecht.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden
Dit vak maakt onderdeel uit van de Duale master en onderzoeksmaster onderneming & Recht en is niet toegankelijk voor studenten die niet aan deze masters deelnemen.
Bijzonderheden
Dit vak maakt onderdeel uit van de Duale master en onderzoeksmaster onderneming & Recht en is niet toegankelijk voor studenten die niet aan deze masters deelnemen.
Verplicht materiaal
Syllabus
Voor aanvang van het vak wordt een digitale syllabus verstrekt met de voorgeschreven literatuur per college.
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok MSEM1, Blok MSEM2

SluitenHelpPrint
Switch to English