SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LET-GESB990
LET-GESB990
Bronnen van de Nieuwe Tijd
Cursus informatieRooster
CursusLET-GESB990
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Geschiedenis;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
A. van den Eersten, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.C. van der Linden
Overige cursussen docent
Docent
dr. D.B.G.W. Lyna
Overige cursussen docent
Examinator
dr. D.B.G.W. Lyna
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. D.B.G.W. Lyna
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 3-PER 4  (03-02-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus: 
  1. heb je kennis van verschillende types vroegmoderne bronnen en weet je hoe en waarvoor je ze kunt gebruiken;
  2. ben je in staat uiteenlopende oude schriftsoorten uit de Nieuwe Tijd te lezen, te interpreteren en te contextualiseren;
  3. kun je de voornaamste praktijken van de transcriptie van oude teksten correct toepassen en ben je op de hoogte van technische kenmerken van oud schrift (letters en lettersoorten);
  4. ben je op de hoogte van specifieke zoekstrategieën met betrekking tot het historisch onderzoek over de vroegmoderne periode;
Inhoud
Binnen de geschiedwetenschap neemt het onderzoek over de Nieuwe Tijd (ca. 1500-1800) een aparte positie in. Dankzij de toenemende verschriftelijking in deze periode steeg het aantal geschreven teksten over uiteenlopende thema’s exponentieel. Veel van deze teksten zijn bewaard gebleven in archieven en bibliotheken en vormen tegenwoordig de bronnen waarmee historici het verleden trachten te ontrafelen. Neergeschreven op perkament of papier, kunnen ze beschouwd worden als de meest ‘sprekende’ neerslag van het denkproces van onze voorouders. Het gaat dan niet alleen om hun diepste geheimen en zielenroerselen, maar ook om informatie over hun dagelijks doen en laten, hun politieke en religieuze opvattingen, of gewoon om kattenbelletjes.

In deze cursus maak je kennis met verschillende soorten historische bronnen uit de vroegmoderne periode en leer je hoe deze kunnen worden ingezet in het historisch onderzoek. Concrete voorbeelden zijn wetteksten, huwelijkscontracten, gerechtelijke bronnen en nog veel meer. Je leert bovendien hoe je deze bronnen op een snelle en efficiënte manier kunt terugvinden in archieven, bibliotheken en op het internet (digitale zoekstrategieën specifiek voor de Nieuwe Tijd). Vervolgens ga je zelf met de bronnen aan de slag en bekwaam je jezelf in de paleografie: je leert uiteenlopende teksten in oud schrift te ontcijferen, te transcriberen en te interpreteren en maakt kennis met het specifieke taalgebruik van de vroegmoderne periode.

De cursus vormt de ideale voorbereiding op het schrijven van een bachelor- of masterscriptie over een vroegmodern thema, maar is bij uitbreiding interessant voor al wie geïnteresseerd is in de politieke, sociale, culturele en economische geschiedenis van de Nieuwe Tijd.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
ISBN:9781138823648
Titel:Understanding Early Modern Primary Sources
Auteur:Laura Sangha en Jonathan Willis (red.),
Uitgever:Londen, 2016
Werkvormen
Take-home 01 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Take-home tentamen
Weging100
ToetsvormTake-home tentamen
GelegenhedenBlok PER 3, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English