SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LET-NTCMI512
LET-NTCMI512
Middeleeuwse bronnen
Cursus informatieRooster
CursusLET-NTCMI512
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Letteren; Nederlandse taal en cultuur;
Docenten
Coördinator
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.G.M. Kienhorst
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER 3-PER 4  (03-02-2020 t/m 30-08-2020)
Aanvangsblok
PER 3
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingFacultaire minor Mediƫvistiek
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus
  • heeft de student een globaal beeld gekregen van de wijze waarop en het doel waarmee in de middeleeuwen handschriften en archivalia tot stand kwamen
  • kan de student de basisprincipes voor het lezen en interpreteren ervan op dergelijke bronnen toepassen
  • is de student in staat deze handgeschreven bronnen op hun informatieve waarde te beoordelen
  • weet de student deze kennis te benutten voor eigen onderzoek op het gebied van de middeleeuwse geschiedenis, cultuur en literatuur
Inhoud
Onderzoekers op het gebied van de middeleeuwse geschiedenis en literatuur maken voornamelijk gebruik van gedrukte en digitale uitgaven van archivalia en handschriften. De onderliggende originelen op perkament of papier zijn achter de wetenschappelijke horizon verdwenen. En dat in een tijdvak dat ze technisch gezien steeds gemakkelijker en sneller, altijd en overal, elektronisch kunnen worden opgevraagd en geraadpleegd. Tal van archieven en bibliotheken zijn immers bezig met een digitale ontsluiting van hun collecties.
      Deze cursus beoogt een eerste kennismaking met handschriftelijke bronnen uit de middeleeuwen, codices en archivalische documenten. De colleges zijn verdeeld in A-colleges (theorie: 2 uur) en B-colleges (transcriberen: 1 uur). Bij de archivalia wordt, behalve naar het schrift, gekeken naar de verschillende typen bronnen, hun ontstaan en gebruik in de middeleeuwen, en hun bruikbaarheid voor historisch onderzoek. Voorbeelden van bronnentypen zijn oorkonden, brieven, cartularia, registers, keurboeken, kronieken, financiĆ«le documenten. Er wordt aandacht besteed aan hulpwetenschappen als diplomatiek (oorkondeleer), tijdrekenkunde, metrologie (maten en gewichten) en numismatiek. Bij de (literaire) handschriften ligt de nadruk op de wijze waarop in de middeleeuwen boeken vervaardigd werden. We bespreken dit in relatie tot het fenomeen middeleeuws scriptorium en, daaraan gerelateerd, de overgang van een monastieke boekproductie naar een productie van boeken door leken(ateliers) vanaf ca. 1200.
      Een apart onderdeel van de cursus is gewijd aan leren lezen van oud schrift zowel in literaire handschriften als administratieve documenten. De colleges beginnen met het lezen van fragmenten van literaire handschriften. In periode 4 wordt overgegaan op administratieve documenten. Bij deze transcriptiecolleges gaat het in principe steeds om Middelnederlandse teksten uit de zogenaamde gotische periode. Beide onderdelen (theorie- en transcriptiecolleges) worden aan het eind van periode 4 apart getoetst.

 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De digitale literatuur voor de theoriecolleges wordt t.z.t. verstrekt.
Werkvormen
Hoorcollege/werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De colleges worden gegeven in de nieuwe instructiezaal van de UB, waar we gebruik maken van boeken en documenten uit de Bijzondere Collecties. Indien mogelijk wordt een gezamenlijk bezoek gebracht aan het Gelders Archief in Arnhem. De werkcolleges zijn bedoeld voor het bespreken van de gemaakte (transcriptie)opdrachten. Hiervoor gelden de regels met betrekking tot de aanwezigheidsplicht zoals vermeld in de studiehandleiding.

Take-home 01 PER4 gel2
AanwezigheidsplichtJa

Take-home PER4 gel1
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Home-tentamen
Weging70
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Home-tentamen
Weging30
ToetsvormSchriftelijk tentamen
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4, Blok PER 4

Minimum cijfer
5,5

Opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER 4, Blok PER 4, Blok PER 4

SluitenHelpPrint
Switch to English