SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MAN-CI24
MAN-CI24
Terrorisme: Beeld en Werkelijkheid
Cursus informatieRooster
CursusMAN-CI24
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Managementwetenschappen; Bachelor Politicologie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
drs. M.F.A. Cras
Overige cursussen docent
Docent
dr. N.M. Stel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W. Verkoren
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W. Verkoren
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. W. Verkoren
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
4  (13-04-2020 t/m 28-06-2020)
Aanvangsblok
4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

·         Terrorisme en de strijd daartegen vervult allerlei functies in de samenleving. Na de cursus kan de student deze verschillende functies van vijand- en terrorismebeeld herkennen in berichtgeving over terrorisme en (percepties van) terrorismedreiging:

-           De student kan verschillende functies van vijand- en terrorismebeeld herkennen in berichtgeving over terrorisme en (percepties van) terrorismedreiging.

-           De student de rol van media, overheden, internationale organisaties enzovoorts in het tot stand brengen en verspreiden van terrorismebeelden analyseren.

-           De student kan verklaren hoe verschillende overheidsinstanties en inlichtingendiensten in Nederland de strijd tegen terrorisme voeren en welke rollen zij spelen.

-           De student kan kritisch reflecteren  op het spanningsveld tussen effectief antiterreur beleid, de inperking van burgerlijke vrijheden zoals privacy en mogelijke nevendoelen van terrorismebestrijding.

Inhoud
Dit inleidende vak heeft tot doel om inzicht te geven in de complexe kwesties en beeldvorming rondom het containerbegrip ‘terrorisme’. Terrorisme is geen nieuw verschijnsel en toch heeft het thema aanzienlijk meer aandacht gekregen sinds de aanslagen op het World Trade Center in New York op 11 September 2001. Terrorisme wordt als één van de belangrijkste bedreigingen voor de hedendaagse mensheid gezien. Sinds de recente aanslagen in Parijs, Brussel, Nice en Berlijn woeden hevige discussies over het gevaar van terroristische dreiging, en de beste reactie daarop. Maar wat is terrorisme? Kan het verschijnsel wel eenduidig worden gedefinieerd? In deze collegereeks worden bestaande ideeën over beeld en werkelijkheid omtrent terrorisme ter discussie gesteld. Gedurende acht weken wordt er aandacht besteed aan de historische, internationale, en beleidsmatige aspecten van het thema terrorisme.
Niveau

Voorkennis
geen
Toetsinformatie
schriftelijk tentamen
Bijzonderheden

Niveau
KV
Toetsinformatie
schriftelijk tentamen
Voorkennis
geen
Verplicht materiaal
Literatuur
R. Jackson, L. Jarvis, J. Gunning & M. Breen-Smyth, Terrorism: A Critical Introduction, Palgrave Macmillan 2011. Daarnaast: Online artikelen
Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok 4, Blok 5

SluitenHelpPrint
Switch to English