SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NWI-IBC016
NWI-IBC016
Combinatorics
Cursus informatieRooster
CursusNWI-IBC016
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalEngels
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica; Informatica en Informatiekunde;
Docenten
Coördinator
dr. P.C. Groot
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.C. Groot
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.C. Groot
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.C. Groot
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. B.J.M. Mennink
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
KW2  (04-11-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
KW2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  • Met binomiaalcoëfficiënten werken.
  • Bij een gegeven probleem een geschikt telprincipe toepassen.
  • Bij recursieve betrekkingen gesloten formules bepalen.
  • Eenvoudige concepten uit de graaftheorie toepassen.
Inhoud
De cursus Combinatoriek leert je technieken voor het coderen, tellen en structureren van discrete verzamelingen.
Niveau

Voorkennis
Het vak Wiskundige Structuren (IPC020) of een vergelijkbaar vak. Enige programmeerkennis is vereist in verband met de computeropdracht.
Toetsinformatie
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Om aan dit tentamen deel te mogen nemen moet de praktische computeropdracht met voldoende resultaat zijn beoordeeld. Huiswerk, participatie tijdens de responsiecolleges en de computeropgave kunnen een bonus van maximaal 1 punt opleveren.
Bijzonderheden
Deze cursus wordt in het jaar 2017--2018 twee keer gegeven. In het eerste kwartaal voor de tweedejaars en in het derde kwartaal voor de eerstejaars. Deze beschrijving is gebaseerd op de eerste cursus. De tweede cursus kan iets anders zijn dan die eerste cursus.
Bijzonderheden
Deze cursus wordt in het jaar 2017--2018 twee keer gegeven. In het eerste kwartaal voor de tweedejaars en in het derde kwartaal voor de eerstejaars. Deze beschrijving is gebaseerd op de eerste cursus. De tweede cursus kan iets anders zijn dan die eerste cursus.
Onderwerpen
De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Driehoek van Pascal.
• Permutatiegetallen.
• Combinatiegetallen.
• Telprincipes: productregel, somregel, Stirlinggetallen, in- en exclusie, duiventilprincipe.
• Recursierelaties van verschillende ordes.
• Graaftheorie.
Toetsinformatie
Het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Om aan dit tentamen deel te mogen nemen moet de praktische computeropdracht met voldoende resultaat zijn beoordeeld. Huiswerk, participatie tijdens de responsiecolleges en de computeropgave kunnen een bonus van maximaal 1 punt opleveren.
Voorkennis
Het vak Wiskundige Structuren (IPC020) of een vergelijkbaar vak. Enige programmeerkennis is vereist in verband met de computeropdracht.
Contact informatie
http://www.cs.ru.nl/~hubbers/courses/co
Verplicht materiaal
Boek
'Discrete Mathematics and Its Applications', van Kenneth H. Rosen. We gebruiken de zogenaamde 'Global edition' van de zevende editie. Dit vak behandelt de hoofdstukken 6, 8 en 10. Dit boek wordt ook gebruikt bij de cursus Wiskundige Structuren.
ISBN:9780071315012
Werkvormen
Cursus
AanwezigheidsplichtJa

Opmerking
Deze cursus wordt in het jaar 17--18 twee keer gegeven. De tweede cursus kan iets anders zijn dan de eerste cursus.
Hoorcollege

Presentatie
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De resultaten van de verplichte computeropdracht moeten gepresenteerd worden. Hoe dat precies zal worden gedaan is op dit moment nog niet vastgesteld. Maar aanwezigheid zal hierbij verplicht zijn.

Project
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Er is sprake van een verplichte computeropdracht.

Werkcollege

Algemeen
Het werkcollege heeft een klassikaal deel waar opdrachten worden besproken en een individueel deel waar aan het huiswerk kan worden gewerkt.

Zelfstudie

Toetsen
Digitaal tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok KW2, Blok KW4

SluitenHelpPrint
Switch to English