CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: NWI-IBI010
NWI-IBI010
Reflection and Vocational Orientation
Course infoSchedule
Course moduleNWI-IBI010
Credits (ECTS)3
CategoryBA (Bachelor)
Language of instructionDutch
Offered byRadboud University; Faculty of Science; Informatica en Informatiekunde;
Lecturer(s)
PreviousNext 1
Lecturer
prof. dr. M.C.J.D. van Eekelen
Other course modules lecturer
Examiner
P.C. Groot
Other course modules lecturer
Lecturer
P.C. Groot
Other course modules lecturer
Coordinator
P.C. Groot
Other course modules lecturer
Contactperson for the course
P.C. Groot
Other course modules lecturer
Academic year2019
Period
JAAR  (02/09/2019 to 30/08/2020)
Starting block
JAAR
Course mode
full-time
Remarks-
Registration using OSIRISYes
Course open to students from other facultiesNo
Pre-registrationNo
Waiting listNo
Placement procedure-
Aims
  • Je kunt als academicus op het niveau van een BA-student reflecteren op je academische attitude, zodat je in een vervolgstudie je academische ontwikkeling en leerproces grotendeels zelf kunt sturen;
  • Je kunt onderbouwen hoe verschillende soorten beroepen binnen je vakgebied met de erbij horende uitdagingen bij jou passen of niet, zodat je je in je MA-studie nader kunt oriënteren op een voor jouw geschikt vervolg.
Zie de algemene beschrijving van het portfolio voor nadere informatie.
Content
Deze ‘cursus’ is geen inhoudelijk I&I vak. De cursus helpt je om je te ontwikkelen als student en als academicus en om je voor te bereiden op toekomstige beroepssituaties. Ook betreft het géén kwartaal- of semestervak: deze cursus loopt gedurende de gehele Bachelorperiode. Gedurende de cursus bouw je een ‘ontwikkelingsportfolio’ op.
Rapportages van uit te voeren opdrachten vormen een basis voor je op te bouwen portfolio. Sommige opdrachten maken deel uit van een vak dat je volgt, andere opdrachten zijn gerelateerd aan een speciale activiteit (zoals de 1-ste jaars bedrijfsexcursie en de beroepsorientatievoorlichtingen) en weer andere opdrachten worden je opgegeven door je docent-mentor. De mentorgroep-bijeenkomsten met je docent-mentor vormen een onderdeel van deze cursus.
Level

Presumed foreknowledge
Geen
Test information
Aan het eind van de bachelorfase moeten zeven onderdelen zijn gedaan. Aan het eind van elk studiejaar dienen de producten behorende bij dat jaar aanwezig te zijn.
Specifics
Er wordt in de eerste maand van je studie een college over deze ‘cursus’ georganiseerd, waarin toelichting gegeven wordt op de inhoud en opzet ervan.
Additional comments
Er wordt in de eerste maand van je studie een college over deze ‘cursus’ georganiseerd, waarin toelichting gegeven wordt op de inhoud en opzet ervan.
Topics
Voor een uitvoerige beschrijving verwijzen we naar de informatie op de bij deze cursus behorende Blackboard-pagina’s

• mentorgroep-bijeenkomsten met docentmentor-gesprekken;
• (deelname aan) voorlichtingsbijeenkomsten beroepsoriëntatie;
• (deelname aan) bedrijfsexcursies;
• jaarlijkse persoonlijke zelfreflectie over je studie en academische vaardigheden
Test information
Aan het eind van de bachelorfase moeten zeven onderdelen zijn gedaan. Aan het eind van elk studiejaar dienen de producten behorende bij dat jaar aanwezig te zijn.
Prerequisites
Geen
Instructional modes
Course occurrence

Project
Attendance MandatoryYes

Tests
Dossier
Test weight1
Test typeDossier
OpportunitiesBlock JAAR

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal