SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-CAOSB1070
SOW-CAOSB1070
Culturele diversiteit en ongelijkheid
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1070
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Collegejaar2020
Periode
PER3  (25-01-2021 t/m 04-04-2021)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Studenten herkennen en begrijpen de theoretische begrippen die centraal staan in de studie van Culturele diversiteit en ongelijkheid, waaronder cultuur, macht, klasse, etniciteit, autochtonie/indigeneity, religie, gender en intersectionaliteit.
  • Studenten herkennen en begrijpen de belangrijke discussies omtrent deze centrale begrippen.
  • Studenten kunnen de kern van de besproken wetenschappelijke debatten en begrippen bondig mondeling en schriftelijk weergeven.
  • Studenten kunnen deze wetenschappelijke discussies relateren aan maatschappelijke processen waar ze betrekking op hebben.
Inhoud

In een snel veranderende wereld lijkt ongelijkheid een sleutelbegrip te zijn geworden: hoge werkeloosheid, terroristische aanslagen, discussies over het aantal op te nemen vluchtelingen, over het al dan niet sluiten van de Europese grenzen, zijn aan de orde van de dag en verdelen burgers in verschillende kampen van ‘haves’ en ‘haves not’, van ‘wij’ tegenover ‘zij’, ‘self’ en ‘other’. Globalisering, en de daarbij behorende letterlijke, symbolische en virtuele grensoverschrijdingen, reproduceert oude maar genereert ook nieuwe vormen van diversiteit. Die diversiteit en ongelijkheid zijn natuurlijk niet alleen iets van de huidige tijd, of een kenmerk van alleen Europese samenlevingen. Met name koloniaal en postkoloniaal geweld drukken hun stempel op de (re-) creatie en vormgeving van multiculturele samenlevingen wereldwijd. Tegelijkertijd roept dit vragen op over welke overeenkomsten er wel te herkennen zijn; welke vormen van solidariteit spontaan ontstaan of te organiseren zijn en in het verlengde daarvan, hoe we over multiculturele samenlevingen kunnen nadenken en deze kunnen conceptualiseren.
 
In deze cursus exploreren we deze vragen door te bestuderen hoe ongelijkheid cultureel vertaald wordt en hoe culturele diversiteit ongelijkheid voortbrengt. Theoretische discussies zullen inzicht bieden in wat we onder culturele diversiteit en ongelijkheid kunnen verstaan en hun samenhang. Startend vanuit een aantal centrale begrippen (etniciteit, cultuur, gemeenschap, natie) werken we aan de hand van acht kernthema’s de verschillende kanten van deze complexe relatie tussen culturele diversiteit en ongelijkheid verder uit. Deze thema's zijn: multiculturaliteit, superdiversiteit; culturalisering van burgerschap en samenleven in diversiteit; intersectionaliteit en complexe vormen van discriminatie; postkoloniale perspectieven; autochtonie en indigeneity; sociaal-economische ongelijkheid; segregatie en stedelijke marginaliteit; religie en ongelijkheid. We vertrekken hierbij vanuit actuele discussies over multiculturaliteit in Nederland en Europa, maar bekijken ook hoe vraagstukken van diversiteit en ongelijkheid vorm krijgen in andere delen van de wereld. We besteden aandacht aan algemene theoretische benaderingen die gebruikt worden om de ongelijke positie van mensen met een verschillende culturele achtergrond in de samenleving te analyseren, in combinatie met het bestuderen van specifieke vormen van ongelijkheid, en de rol die differentiaties op basis van etniciteit/ras, gender, ruraal/urbaan, religie en cultuur spelen in het ontstaan van deze vormen van ongelijkheid.

Niveau
BA1
Voorkennis

Toetsinformatie
Informatie over de precieze vorm van toetsing, inclusief (online) aanwezigheid en opdrachten, wordt één week voor aanvang van de cursus in de Cursushandleiding verstrekt.
Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Verdere literatuur wordt bekend gemaakt aan het begin van de cursus.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Informatie over de precieze vorm van (online) hoorcolleges wordt een week voor aanvang van de cursus in de Cursushandleiding verstrekt.

Werkgroep

Algemeen
Informatie over de precieze vorm van (online) werkcolleges wordt een week voor aanvang van de cursus in de Cursushandleiding verstrekt.

Toetsen
Take-home tentamen
Weging70
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Opdrachten
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

SluitenHelpPrint
Switch to English