SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SOW-PSB3AS30N
SOW-PSB3AS30N
Beroepsethiek voor Psychologen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-PSB3AS30N
Studiepunten (ECTS)4
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Examinator
dr. A.R. Topolski
Overige cursussen docent
Docent (studiegids:j resultaten:j LMS:j)
dr. A.R. Topolski
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.R. Topolski
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingIn 2017-2018 this course will be taught in Dutch only.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus kun je:
  1. Morele aspecten van het menselijk handelen in de beroepspraktijk van psychologen herkennen, beschrijven en benoemen.
  2. Morele situaties en dilemma's evalueren vanuit meerdere normatieve kaders: de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen en gangbare ethische theorieën, te weten het utilisme, de plichtsethiek, de deugdethiek, de zorgethiek en de ethiek van Levinas.
  3. De veelheid van emoties, gedachten die opspelen bij een morele problematiek in een gestructureerd kader onderbrengen en vanuit deze reflectie een beslissing nemen en deze verantwoorden.
  4. De ‘problematische' rol uitleggen, die sommigen aan de psychologie toedichten en deze kritische houding ten opzichte van de psychologie wegen en - op basis van argumenten - de plausibiliteit ervan verdedigen of weerleggen.
Inhoud
Kort gezegd gaat ethiek over de vraag ‘hoe doe ik het goede?'. Een vraag die iedere mens zich met enige regelmaat stelt. Ook psychologen vragen zich af hoe zij goed kunnen (be)handelen, zowel in de wetenschap als in de diverse werkvelden van de psycholoog: gezondheidszorg, arbeid & organisatie, onderwijs, gedragsverandering, sport etc.
In deze cursus gaat het om het herkennen van morele situaties en dilemma's. Je leert deze situaties evalueren met behulp van meerdere normatieve kaders: de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen en daarnaast theorieën zoals het utilisme, de plichtsethiek en de deugdethiek, zorgethiek, Levinas.
Deze reflectie maakt het gemakkelijker om de veelheid van emoties en gedachten, die opspelen bij een morele problematiek, in een kader onder te brengen en van daaruit een beslissing te nemen en deze te verantwoorden.
In een deel van de cursus besteden we aandacht aan de relatie tussen psychologie en maatschappij.

Toetsing  
  • Actieve voorbereiding van werkgroepen, via ingeleverde vragen op Blackboard (25%).
  • Schriftelijk tentamen (75%) met meerkeuzevragen, enkele korte open vragen, en een langere schriftelijke open vraag.  
  • Constructief-kritische participatie/ deelname aan werkgroepen (voldoende/onvoldoende). Voor precieze criteria: zie de studiehandleiding in Blackboard.
Voorkennis
• Propedeuse Psychologie
• Alleen toegankelijk voor Psychologie-studenten.
Verplicht materiaal
Boek
Rothfusz, J. (2015). Ethiek in de psychologie, 2e editie. Uitgeverij: Pearson Benelux B.V. ISBN 9789043032698.
Dictaat
Dictaat 'Beroepsethiek voor Psychologen', te bestellen via www.ru-bestel.nl.
Artikelen
Artikelen opgenomen in het collegeschema zijn te downloaden van internet.
Artikelen
De ethische code van het Nederlands Instituut voor Psychologen, te downloaden via www.nip.nl.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Tien hoorcolleges

Werkgroep

Algemeen
Zeven werkgroepbijeenkomsten.

Toetsen
Tentamen en Actieve Participatie
Weging1
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER4

SluitenHelpPrint
Switch to English